Hulp op maat nodig? Vraag een gratis offerte aan
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

GDPR | PRIVACY POLICY | HAROGIFTS

(Laatste wijziging: 14/04/2021)


Verantwoordelijke voor de verwerking

New Haro nv
Warandestraat 3
B-9240 Zele
gdpr@harogifts.be

Voor wie is deze gegevensbeschermingsbeleid bestemd?

Dit beleid betreft de verwerking van persoonsgegevens van onze huidige en vroegere klanten, prospecten of personen die belangstelling hebben getoond voor onze producten of diensten.

Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende informatie:
Algemene persoonlijke informatie, zoals naam, voornaam, geslacht, taal, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

Informatie die verband houdt met uw aankopen van goederen of diensten.

De door ons opgeslagen gegevens kunnen ook transactionele informatie bevatten met betrekking tot uw aankopen, zoals gekochte artikelen, aankoopdatum, eventuele retourzendingen, betalingsgegevens.

Tevens kunnen wij uw antwoorden of feedback opslaan omtrent door u gekochte diensten of goederen die wij van u ontvangen in het kader van tevredenheids- of marktonderzoeken, of eventuele klachten die u aan ons heeft gericht.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens en wat is de rechtsgrond voor deze verwerkingen?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt met uw toestemming

  • Om uw vragen te kunnen behandelen wanneer u ons contacteert via de site, per mail of per telefoon
  • Om u de nieuwsbrieven te kunnen sturen waarvoor u zich heeft ingeschreven
  • Om uw deelname aan onze commerciële acties of wedstrijden te kunnen behandelen. U kan uw toestemming op elk moment intrekken

Uw persoonsgegevens worden eveneens gebruikt voor het uitvoeren van uw contract, oa:

  • Voor opvolging van de gemaakte offertes
  • Voor de opvolging van uw bestelling
  • Voor de opvolging en verwerking van klachten en retourzendingen
  • Voor het algemeen klantenbeheer

Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons als onderneming rusten, oa:

  • Voor de boekhoudkundige verwerking
  • Om uw rechten als consument te garanderen
  • Verwerking of mededeling aan de bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties

Kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven?

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan onze onderaannemers, wanneer wij op hen beroep doen om namens ons bepaalde diensten uit te voeren. In dergelijk geval kunnen deze derden uw gegevens alleen gebruiken binnen de strikte grenzen van de instructies die zij van ons krijgen.

Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan: transportmaatschappijen.

Uw persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden aan ontvangers buiten de Europese Unie.

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de duurtijd van de relatie en nadien gedurende de periode van de wettelijke verjaringstermijnen.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld.

We nemen organisatorische maatregelen om de beveiliging van uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te garanderen.

Welke zijn uw rechten?

Overeenkomstig de bepalingen van de privacywetgeving, beschikt u over een recht op toegang tot en correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens.

U beschikt ook over het recht om vergeten te worden in de gevallen bedoeld in de wet.

In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken totdat het geschil is beslecht.

Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens in de gevallen bedoeld in de wet.

Uw recht op verzet

U kan zich steeds verzetten, zonder opgave van reden, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden evenals tegen het gebruik van marketing profielen op basis van uw persoonsgegevens. U kan zich eveneens verzetten tegen de doorgaven van uw gegevens aan derden voor dezelfde doeleinden van direct marketing.

Uitoefening van uw rechten

Om uw rechten uit te oefenen dient u ons een schriftelijk verzoek over te maken, vergezeld van een bewijs van uw identiteit en gericht aan volgend adres:

New Haro nv
Warandestraat 3
B-9240 Zele

Of per e-mail gericht aan volgend e-mailadres: gdpr@harogifts.be

We volgen dit zo snel mogelijk op. U kunt zich bovendien steeds richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer via commission@privacycommission.be

Meer Weten?

Indien je meer informatie hierover wenst: Belgische GPDR wetgeving.